ý nghĩa 7 bước chân hoa sen khi đức phật đản sinh

Đức Phật đản sinh là một sự kiện quan trọng của Phật giáo. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã đi 7 bước chân hoa sen với những ý nghĩa lớn lao, cao thượng, sâu...