Tây Phương Tam Thánh gồm những vị nào? Ý nghĩa và cách thờ cúng

Ý nghĩa 7 bước chân hoa sen khi Đức Phật đản sinh

Ngũ Uẩn (Năm uẩn) trong Phật Giáo là gì?

Ý nghĩa lễ Tự Tứ trong Phật giáo Nam Truyền

Hạnh Đầu Đà Của Tôn Giả Ma Ha Ca Diếc

Nữ Tôn Giả Thời Đức Phật Thích Ca Là Ai ?

Vô Lượng Kiếp Thành Phật Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Cuộc Đời Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Ngày Đại Lễ Phật Đản Vesak Tại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Trụ Pháp Sa Môn Là Gì ?

Author: adphapam

Tượng Tây Phương Tam Thánh gồm có 3 tôn tượng là Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh gồm những vị nào? Ý nghĩa và cách thờ cúng

Tây Phương Tam Thánh là bộ ba tượng Phật, Bồ Tát được thờ vô cùng phổ biến hiện nay. Bộ tượng này còn có tên...

tôn giả ma ha ca diếc gìn giữ hạnh đầu đà

Hạnh Đầu Đà Của Tôn Giả Ma Ha Ca Diếc

Tôn Giả Ma Ha Ca Diếc là một trong những đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôn giả Ma Ha Ca...

các nữ tôn giả thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Nữ Tôn Giả Thời Đức Phật Thích Ca Là Ai ?

Chúng ta thường nghe về các tỳ kheo dưới thời Đức Phật được chứng đắc quả vị rất nhiều. Tuy nhiên rất ít sách nói...

vô lượng kiếp thành Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Vô Lượng Kiếp Thành Phật Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Trong hầu hết các câu chuyện về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đại đa số chúng ta thường nghe đến cuộc...

Cuộc Đời Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Cuộc Đời Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một trong những vị có đóng góp to lớn trong việc cải biên sách, Ông được đề cử giải...

Đại Lễ Phật Đản Vesak diễn ra tại Thái Lan năm 2023

Ngày Đại Lễ Phật Đản Vesak Tại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Đại lễ Phật Đản là một trong những ngày lễ quan trong của Giáo Hội Phật Giáo Thế Giới. Tại Giáo Hội Phật Giáo, Chương...

trụ pháp sa môn là gì ?

Trụ Pháp Sa Môn Là Gì ?

Trụ Pháp Sa Môn là gì ? Trụ Pháp Sa Môn theo thuyết giảng của Đức Thế Tôn chính là bị người ta chửi rủa...

lời đức Phật dạy về thiện và ác

Lời Đức Phật Dạy Về Thiện Ác

Thiện chưa chắc là thiện, ác cũng chưa chắc ác. Có thể bạn sẽ từng nghe câu này ở đâu đó và tự hỏi tại...

địa tạng bồ tát là ai ?

Địa Tạng Bồ Tát Là Ai ? Địa Tạng Và Diêm Vương

Địa Tạng Bồ Tát là ai? Ngài có những hạnh nguyện gì ? Địa Tạng Bồ Tát là vị Bồ Tát với thệ nguyện sâu...

PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TỴ LÀ AI

Phật Bản Mệnh Tuổi Tỵ Là Ai?

Phật bản mệnh tuổi tỵ là ai? Người sinh năm tuổi Tỵ nên thờ vị Phật độ mạng nào ? Có rất nhiều vị Phật...