Phap Am Nguyen Thuy
VIDEO > HT Bửu Chánh

HT Bửu Chánh


title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Tri Ân và Trách Mốc 173
2 Trả Lời Câu Hỏi - TX Trung Tâm 424
3 Trả Lời Câu Hỏi - TX Ngọc Phương 371
4 13 Pháp Tục Đế 420
5 Pháp Học và Pháp Hành 428
6 Thiền Giữa Đời Thường 613
7 Kinh Pháp Cú Số 36 402
8 Kinh Pháp Cú Số 50 254
9 Kinh Pháp Cú Số 35 212
10 Cây Gai Nhọn - 2014 238
11 Kinh Pháp Cú Số 34 213
12 Tu Tập Hơi Thở - Tu Tập Nụ Cười 246
13 Kinh Pháp Cú Số 33 241
14 Tập Thở và Tập Cười 264
15 Sống Vui Sống Khỏe Sống Đẹp 340
16 Năm Pháp Tu Tập 1232
17 Niệm Thân - Tiếp Theo GS Bửu Chánh 896
18 Thọ Duyên Ái 1038
19 Niệm Thân = GS Bửu Chánh 915
20 Lục Nhập Duyên Danh Sắc 962
21 Sống Thiền 1059
22 Quà Tặng Mùa An Cư 870
23 Hành Duyên Thức 1193
24 Cây Gai Nhọn 1117
25 Đại Kinh Giáo Giới La-Hầu-La 917
26 Vô Minh Duyên Hành 992
27 Quà Tặng Mùa Mưa 892
28 Tại Sao Tôi Chọn Làm Tỳ Khưu 1090
29 Tại Sao Tôi Xuất Gia 936
30 Khi Đức Phật Bệnh 1005
31 Tại Sao , Tôi Đi Tu ? 1225
32 Kinh Đại Niệm Xứ-GS Bửu Chánh 1084
33 Bệnh Trong Kinh Tạng PaLi- GS Bửu Chánh 921
34 Tất Cả Các Lậu Hoặc- GS Bửu Chánh 1083
35 Thập Nhị Nhân Duyên- GS Bửu Chánh 1307
36 Ác Giả Ác Báo- GS Bửu Chánh 1057
37 Tâm Bình Thế Giới Bình - GS Bửu Chánh 1045
38 Phương Pháp Sống Lâu - GS Bửu Chánh 1161
39 Đại Cương Kinh Tạng PaLi - GS Bửu Chánh 1086
40 Pháp Nhẩn Nại - GS Bửu Chánh 1118
41 Hạnh Tu Như Mặt Trời - GS Bửu Chánh 905
42 Hạnh Tu Như Trái Đất - GS Bửu Chánh 2744
43 Hạnh Con Rùa - GS- Bửu Chánh 932
44 Bảy Pháp Của Bãc Thiện Trí Thức 1163
45 Khuyến Tu-Giảng tại Chùa Long Thành VL 1698
46 Quà Tặng Của Chùa - Giảng Tại Chùa Phổ Minh 1368
47 Vết Sẹo - Giảng tại Chùa Bửu Thắng 1458
48 Biết Thì Sống 1291
49 Phật Dạy La Hầu-La 1390
50 Quà Tặng Người Tu 1066
51 Kinh Thừa Tự Pháp 1568
52 Coi Chừng Gẩy Răng 1461
53 Tâm Sở 1247
54 Quà Tặng Trụ Trì - Long An 1109
55 Quà Tặng Mùa An Cư PL 2554 966
56 Suy Gẩm Sự Đổi Thay 1316
57 Đầu Đề Tam - TX Ngọc Phương-PL-2554 1130
58 Quà Tặng Đầu Năm 979
59 Vi Diệu Pháp Nhập Môn 1825
60 Kinh Pháp Cú - Câu sô 1 - Giảng Tại TX Trung Tâm 1593
61 Khuyến Tu-Giảng tại trang trại G7 1183
62 Im Lặng Là Vàng 1194
63 Có bốn hạng người 1287
64 Củng Cố Niềm Tin 1257
65 Nghệ Thuật Sống An Lạc 1484
66 Chử Hiếu Trong Phật Giáo 1886
67 Bốn Câu Hỏi của Đức Phật 1242
68 Quà Tặng Trụ Trì An Giang 1380
69 Không Tìm Lổi Người - Giảng tại Chùa Bửu Quang - Q8 1586
70 Hoan Hỷ Tùy Hỷ 1165
71 Người Tối Thắng - Người Thấp Hèn 1270
72 52 Tâm Sở 1208
73 Quà Tặng Từ Đức Phật 1193
74 Phương Pháp Làm Nhà Cho Tâm 1198
75 Người Sống Một Mình 1139
76 Không Dể Duôi 1254
77 Tích Trử Việc Lành 1106
78 Chữ Hiếu Trong Kinh Tạng PaLi 1193
79 Chữ Hiếu Trong Văn Tạng PaLi - Giảng tại Chua Hoằng Pháp 1092
80 Nghệ Thuật Sống An Lạc 1162
81 Trả Lời Câu Hỏi - Chùa Long Vân 1226
82 Sử Tích Ngài SivaLi 4711
83 Trả Lời Câu Hỏi - Tịnh Xá Ngọc Phương 1942
84 Cát Bụi - Chùa Hoằng Pháp 1327
85 Đừng Phun Phí Hơi Thở-GS Bửu Chánh 1529
86 Hy Vọng.... Tuyệt Vọng 1092
87 Lời Hay Ý Đẹp 1134
88 Hạt Bụi Nào... 1167
89 Tấm Lòng Mẹ & Trả Lời Câu Hỏi 1278
90 Quà Tặng Trụ Trì 1427
91 Thái Độ Chơn Chánh .VCD 1097
92 Quà Tặng Mùa Hè 1158
93 Quà Tặng Của Chùa 970
94 Thở và Cười 1024
95 Quà Tặng Cho Đời 1002
96 Một Cỏi Đi Về 1163
97 Không Tìm Lổi Người - Trường Hạ Kiều Đàm 1134
98 Phước Vật- Phước Đức-Phước Trí 1457
99 Đừng Mong Muốn Thay Đổi Bản Tánh Người Khác 1134
100 Phước là tài sản không ai chiếm được 1349
101 Xả bỏ 1325
102 Nhân sanh tâm thiện 1014
103 Khuyên tu 1322