Phap Am Nguyen Thuy
VIDEO > HT Bửu Chánh

HT Bửu Chánh


title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Tri Ân và Trách Mốc 37
2 Trả Lời Câu Hỏi - TX Trung Tâm 321
3 Trả Lời Câu Hỏi - TX Ngọc Phương 274
4 13 Pháp Tục Đế 324
5 Pháp Học và Pháp Hành 330
6 Thiền Giữa Đời Thường 409
7 Kinh Pháp Cú Số 36 301
8 Kinh Pháp Cú Số 50 167
9 Kinh Pháp Cú Số 35 142
10 Cây Gai Nhọn - 2014 162
11 Kinh Pháp Cú Số 34 142
12 Tu Tập Hơi Thở - Tu Tập Nụ Cười 174
13 Kinh Pháp Cú Số 33 167
14 Tập Thở và Tập Cười 181
15 Sống Vui Sống Khỏe Sống Đẹp 276
16 Năm Pháp Tu Tập 1135
17 Niệm Thân - Tiếp Theo GS Bửu Chánh 831
18 Thọ Duyên Ái 960
19 Niệm Thân = GS Bửu Chánh 849
20 Lục Nhập Duyên Danh Sắc 884
21 Sống Thiền 979
22 Quà Tặng Mùa An Cư 790
23 Hành Duyên Thức 1131
24 Cây Gai Nhọn 1047
25 Đại Kinh Giáo Giới La-Hầu-La 854
26 Vô Minh Duyên Hành 915
27 Quà Tặng Mùa Mưa 825
28 Tại Sao Tôi Chọn Làm Tỳ Khưu 999
29 Tại Sao Tôi Xuất Gia 868
30 Khi Đức Phật Bệnh 933
31 Tại Sao , Tôi Đi Tu ? 1133
32 Kinh Đại Niệm Xứ-GS Bửu Chánh 1009
33 Bệnh Trong Kinh Tạng PaLi- GS Bửu Chánh 854
34 Tất Cả Các Lậu Hoặc- GS Bửu Chánh 1012
35 Thập Nhị Nhân Duyên- GS Bửu Chánh 1211
36 Ác Giả Ác Báo- GS Bửu Chánh 991
37 Tâm Bình Thế Giới Bình - GS Bửu Chánh 983
38 Phương Pháp Sống Lâu - GS Bửu Chánh 1093
39 Đại Cương Kinh Tạng PaLi - GS Bửu Chánh 1018
40 Pháp Nhẩn Nại - GS Bửu Chánh 1053
41 Hạnh Tu Như Mặt Trời - GS Bửu Chánh 843
42 Hạnh Tu Như Trái Đất - GS Bửu Chánh 1741
43 Hạnh Con Rùa - GS- Bửu Chánh 861
44 Bảy Pháp Của Bãc Thiện Trí Thức 1092
45 Khuyến Tu-Giảng tại Chùa Long Thành VL 1636
46 Quà Tặng Của Chùa - Giảng Tại Chùa Phổ Minh 1296
47 Vết Sẹo - Giảng tại Chùa Bửu Thắng 1383
48 Biết Thì Sống 1219
49 Phật Dạy La Hầu-La 1302
50 Quà Tặng Người Tu 983
51 Kinh Thừa Tự Pháp 1469
52 Coi Chừng Gẩy Răng 1377
53 Tâm Sở 1180
54 Quà Tặng Trụ Trì - Long An 1030
55 Quà Tặng Mùa An Cư PL 2554 899
56 Suy Gẩm Sự Đổi Thay 1233
57 Đầu Đề Tam - TX Ngọc Phương-PL-2554 1065
58 Quà Tặng Đầu Năm 910
59 Vi Diệu Pháp Nhập Môn 1698
60 Kinh Pháp Cú - Câu sô 1 - Giảng Tại TX Trung Tâm 1496
61 Khuyến Tu-Giảng tại trang trại G7 1116
62 Im Lặng Là Vàng 1111
63 Có bốn hạng người 1216
64 Củng Cố Niềm Tin 1182
65 Nghệ Thuật Sống An Lạc 1407
66 Chử Hiếu Trong Phật Giáo 1808
67 Bốn Câu Hỏi của Đức Phật 1174
68 Quà Tặng Trụ Trì An Giang 1293
69 Không Tìm Lổi Người - Giảng tại Chùa Bửu Quang - Q8 1501
70 Hoan Hỷ Tùy Hỷ 1100
71 Người Tối Thắng - Người Thấp Hèn 1193
72 52 Tâm Sở 1137
73 Quà Tặng Từ Đức Phật 1105
74 Phương Pháp Làm Nhà Cho Tâm 1129
75 Người Sống Một Mình 1054
76 Không Dể Duôi 1172
77 Tích Trử Việc Lành 1030
78 Chữ Hiếu Trong Kinh Tạng PaLi 1126
79 Chữ Hiếu Trong Văn Tạng PaLi - Giảng tại Chua Hoằng Pháp 1021
80 Nghệ Thuật Sống An Lạc 1091
81 Trả Lời Câu Hỏi - Chùa Long Vân 1141
82 Sử Tích Ngài SivaLi 4438
83 Trả Lời Câu Hỏi - Tịnh Xá Ngọc Phương 1836
84 Cát Bụi - Chùa Hoằng Pháp 1249
85 Đừng Phun Phí Hơi Thở-GS Bửu Chánh 1460
86 Hy Vọng.... Tuyệt Vọng 1020
87 Lời Hay Ý Đẹp 1062
88 Hạt Bụi Nào... 1093
89 Tấm Lòng Mẹ & Trả Lời Câu Hỏi 1208
90 Quà Tặng Trụ Trì 1332
91 Thái Độ Chơn Chánh .VCD 1025
92 Quà Tặng Mùa Hè 1095
93 Quà Tặng Của Chùa 910
94 Thở và Cười 956
95 Quà Tặng Cho Đời 945
96 Một Cỏi Đi Về 1098
97 Không Tìm Lổi Người - Trường Hạ Kiều Đàm 1066
98 Phước Vật- Phước Đức-Phước Trí 1392
99 Đừng Mong Muốn Thay Đổi Bản Tánh Người Khác 1074
100 Phước là tài sản không ai chiếm được 1283
101 Xả bỏ 1238
102 Nhân sanh tâm thiện 947
103 Khuyên tu 1253