Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 458
2 Căn bản Thiền Minh Sát 361
3 Bồ Tát Đạo 169
4 Biết và Thấy 298
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 414
6 Thân & Tâm 449
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 421
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 386
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 500
10 Pháp ở Mọi Nơi 333
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 225
12 Tâm Tĩnh Lặng 500
13 Con Gái Đức Phật 354
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 326
15 Bát Chánh Đạo 426
16 Chuyện Ngạ Quỷ 281
17 Một Cội Cây Rừng 271
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 1911
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2404
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1426
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 1988
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 2534
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 1931
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2156
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 1802
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 1592
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2140
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 2815
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 1712
30 Đời Sống Bấp Bênh 1547
31 Cuộc Đời Đức Phật 1566
32 Con Đường Hạnh Phúc 1605
33 Chánh Niệm Giải Thoát 1893
34 38 Pháp Hạnh Phúc 2678
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1232
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Quyệt 1586
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3035
38 Ốc Đảo Tự Thân 2438
39 Sự Tha Thứ 1723
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 3902
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 1729
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2250
43 Đức Phật và Phật Pháp 7185
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 1861
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3190
46 Chẳng Có Ai Cả 3268
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 2949
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 2854
49 Khởi Hành 1739
50 Pháp Luyện Tâm 3543
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 2700
52 Lý Thuyết và Thực Hành 1833
53 Sống với rắn độc 2183
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2181
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2184
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 1922
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2181
58 Tâm và Đạo 5019
59 Thực Tại Hiện Tiền 3379
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3112
61 Chỉ Là Cội Cây 2738
62 Tình Mẹ 2424
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 1982
64 Giác ngộ 2773
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4179
66 Sống thiền 1972
67 Thiền chỉ và thiền quán 3039
68 Suy niệm về sự chết 2957
69 Tâm an và Tâm bình an 1998
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 2689
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1679
72 Tập trung và thiền định 2203
73 Tự do để bắt đầu 1575
74 Lối sống sáng tạo 1640
75 Thiền và ngồi thiền 2272
76 Một liều Pháp bảo 1528
77 Hương vị giải thoát 2756
78 Chánh Kiến và Nghiệp 2987
79 Thiền Sư Upandita 1474
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 4519
81 Tình Bạn 2253
82 Thiền Sư Upannathami 1172
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 3416
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1271
85 Mi Tiên vấn đáp 5141
86 Đức Phật Dạy Những Gì 2608
87 Con Đường Cổ Xưa 4132
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1508
89 Sóng Thiền 1192
90 Tình Đời Ý Đạo 2978