Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 872
2 Căn bản Thiền Minh Sát 759
3 Bồ Tát Đạo 359
4 Biết và Thấy 691
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 737
6 Thân & Tâm 799
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 777
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 668
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 858
10 Pháp ở Mọi Nơi 653
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 420
12 Tâm Tĩnh Lặng 884
13 Con Gái Đức Phật 664
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 611
15 Bát Chánh Đạo 786
16 Chuyện Ngạ Quỷ 506
17 Một Cội Cây Rừng 483
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2188
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2650
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1582
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2244
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 2863
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2183
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2433
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2023
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 1789
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2428
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3099
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 1952
30 Đời Sống Bấp Bênh 1741
31 Cuộc Đời Đức Phật 1814
32 Con Đường Hạnh Phúc 1794
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2089
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3041
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1413
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 1774
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3564
38 Ốc Đảo Tự Thân 2805
39 Sự Tha Thứ 1899
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 4472
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 1919
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2540
43 Đức Phật và Phật Pháp 7619
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 1976
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3419
46 Chẳng Có Ai Cả 3590
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3161
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3047
49 Khởi Hành 1891
50 Pháp Luyện Tâm 3807
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 2889
52 Lý Thuyết và Thực Hành 1987
53 Sống với rắn độc 2330
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2359
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2365
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2060
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2359
58 Tâm và Đạo 5393
59 Thực Tại Hiện Tiền 3650
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3377
61 Chỉ Là Cội Cây 2990
62 Tình Mẹ 2633
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2139
64 Giác ngộ 2980
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4530
66 Sống thiền 2147
67 Thiền chỉ và thiền quán 3224
68 Suy niệm về sự chết 3213
69 Tâm an và Tâm bình an 2161
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 2896
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1830
72 Tập trung và thiền định 2363
73 Tự do để bắt đầu 1708
74 Lối sống sáng tạo 1777
75 Thiền và ngồi thiền 2440
76 Một liều Pháp bảo 1648
77 Hương vị giải thoát 2921
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3224
79 Thiền Sư Upandita 1600
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 4807
81 Tình Bạn 2408
82 Thiền Sư Upannathami 1303
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 3656
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1395
85 Mi Tiên vấn đáp 5682
86 Đức Phật Dạy Những Gì 2849
87 Con Đường Cổ Xưa 4497
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1696
89 Sóng Thiền 1338
90 Tình Đời Ý Đạo 3221