Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1231
2 Căn bản Thiền Minh Sát 1131
3 Bồ Tát Đạo 526
4 Biết và Thấy 1031
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 973
6 Thân & Tâm 1085
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1030
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 910
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1125
10 Pháp ở Mọi Nơi 995
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 605
12 Tâm Tĩnh Lặng 1260
13 Con Gái Đức Phật 925
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 904
15 Bát Chánh Đạo 1080
16 Chuyện Ngạ Quỷ 717
17 Một Cội Cây Rừng 648
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2452
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2897
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1703
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2530
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 3216
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2395
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2694
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2277
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 1993
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2814
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3476
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2141
30 Đời Sống Bấp Bênh 1967
31 Cuộc Đời Đức Phật 1993
32 Con Đường Hạnh Phúc 2011
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2306
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3349
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1537
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2091
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3967
38 Ốc Đảo Tự Thân 3090
39 Sự Tha Thứ 2069
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 4895
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2161
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2749
43 Đức Phật và Phật Pháp 8111
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2089
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3656
46 Chẳng Có Ai Cả 3907
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3327
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3294
49 Khởi Hành 2023
50 Pháp Luyện Tâm 4081
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3108
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2152
53 Sống với rắn độc 2485
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2536
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2517
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2210
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2519
58 Tâm và Đạo 5675
59 Thực Tại Hiện Tiền 3918
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3796
61 Chỉ Là Cội Cây 3255
62 Tình Mẹ 2816
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2272
64 Giác ngộ 3194
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4869
66 Sống thiền 2277
67 Thiền chỉ và thiền quán 3383
68 Suy niệm về sự chết 3452
69 Tâm an và Tâm bình an 2299
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3109
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1964
72 Tập trung và thiền định 2540
73 Tự do để bắt đầu 1862
74 Lối sống sáng tạo 1896
75 Thiền và ngồi thiền 2609
76 Một liều Pháp bảo 1739
77 Hương vị giải thoát 3095
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3441
79 Thiền Sư Upandita 1717
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5110
81 Tình Bạn 2546
82 Thiền Sư Upannathami 1444
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4002
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1530
85 Mi Tiên vấn đáp 6145
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3150
87 Con Đường Cổ Xưa 4929
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1887
89 Sóng Thiền 1467
90 Tình Đời Ý Đạo 3461