Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 2047
2 Căn bản Thiền Minh Sát 2202
3 Bồ Tát Đạo 977
4 Biết và Thấy 1989
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1559
6 Thân & Tâm 1842
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1765
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1461
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1715
10 Pháp ở Mọi Nơi 1742
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 1097
12 Tâm Tĩnh Lặng 2127
13 Con Gái Đức Phật 1599
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 1679
15 Bát Chánh Đạo 1929
16 Chuyện Ngạ Quỷ 1120
17 Một Cội Cây Rừng 1068
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 3047
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 3456
20 Tám Sử Tích Phật Lực 2025
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 3084
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 4296
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2819
24 Kinh Đại Niệm Xứ 3435
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2841
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2413
27 Thấp Lửa Tâm Linh 3462
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 4400
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2619
30 Đời Sống Bấp Bênh 2353
31 Cuộc Đời Đức Phật 2497
32 Con Đường Hạnh Phúc 2434
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2802
34 38 Pháp Hạnh Phúc 4302
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1830
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2729
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 5215
38 Ốc Đảo Tự Thân 3890
39 Sự Tha Thứ 2444
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 6426
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2656
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 3159
43 Đức Phật và Phật Pháp 9475
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2355
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 4122
46 Chẳng Có Ai Cả 4705
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3740
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3778
49 Khởi Hành 2297
50 Pháp Luyện Tâm 4646
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3559
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2476
53 Sống với rắn độc 2822
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2926
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2934
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2527
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2839
58 Tâm và Đạo 6275
59 Thực Tại Hiện Tiền 4445
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 4528
61 Chỉ Là Cội Cây 3848
62 Tình Mẹ 3142
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2604
64 Giác ngộ 3661
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 5485
66 Sống thiền 2635
67 Thiền chỉ và thiền quán 3923
68 Suy niệm về sự chết 4078
69 Tâm an và Tâm bình an 2614
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3645
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2275
72 Tập trung và thiền định 2933
73 Tự do để bắt đầu 2232
74 Lối sống sáng tạo 2187
75 Thiền và ngồi thiền 2989
76 Một liều Pháp bảo 2007
77 Hương vị giải thoát 3544
78 Chánh Kiến và Nghiệp 4015
79 Thiền Sư Upandita 1996
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5825
81 Tình Bạn 2851
82 Thiền Sư Upannathami 1701
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4521
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1775
85 Mi Tiên vấn đáp 7404
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3851
87 Con Đường Cổ Xưa 5829
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 2284
89 Sóng Thiền 1779
90 Tình Đời Ý Đạo 3975