Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 981
2 Căn bản Thiền Minh Sát 877
3 Bồ Tát Đạo 409
4 Biết và Thấy 801
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 829
6 Thân & Tâm 902
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 832
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 735
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 940
10 Pháp ở Mọi Nơi 729
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 488
12 Tâm Tĩnh Lặng 1002
13 Con Gái Đức Phật 748
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 706
15 Bát Chánh Đạo 864
16 Chuyện Ngạ Quỷ 588
17 Một Cội Cây Rừng 539
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2259
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2739
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1609
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2335
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 2952
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2264
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2517
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2099
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 1850
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2489
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3215
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 1996
30 Đời Sống Bấp Bênh 1821
31 Cuộc Đời Đức Phật 1884
32 Con Đường Hạnh Phúc 1850
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2173
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3143
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1454
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 1841
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3688
38 Ốc Đảo Tự Thân 2888
39 Sự Tha Thứ 1942
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 4581
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 1961
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2598
43 Đức Phật và Phật Pháp 7733
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2008
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3483
46 Chẳng Có Ai Cả 3679
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3213
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3120
49 Khởi Hành 1925
50 Pháp Luyện Tâm 3886
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 2954
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2039
53 Sống với rắn độc 2372
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2420
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2408
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2103
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2399
58 Tâm và Đạo 5498
59 Thực Tại Hiện Tiền 3738
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3497
61 Chỉ Là Cội Cây 3044
62 Tình Mẹ 2683
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2171
64 Giác ngộ 3060
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4633
66 Sống thiền 2190
67 Thiền chỉ và thiền quán 3275
68 Suy niệm về sự chết 3282
69 Tâm an và Tâm bình an 2194
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 2959
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1872
72 Tập trung và thiền định 2415
73 Tự do để bắt đầu 1735
74 Lối sống sáng tạo 1806
75 Thiền và ngồi thiền 2490
76 Một liều Pháp bảo 1666
77 Hương vị giải thoát 2984
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3296
79 Thiền Sư Upandita 1634
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 4902
81 Tình Bạn 2448
82 Thiền Sư Upannathami 1341
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 3793
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1430
85 Mi Tiên vấn đáp 5813
86 Đức Phật Dạy Những Gì 2972
87 Con Đường Cổ Xưa 4631
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1752
89 Sóng Thiền 1372
90 Tình Đời Ý Đạo 3297