Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1242
2 Căn bản Thiền Minh Sát 1145
3 Bồ Tát Đạo 532
4 Biết và Thấy 1047
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 976
6 Thân & Tâm 1101
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1046
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 930
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1132
10 Pháp ở Mọi Nơi 1006
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 613
12 Tâm Tĩnh Lặng 1270
13 Con Gái Đức Phật 935
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 922
15 Bát Chánh Đạo 1086
16 Chuyện Ngạ Quỷ 727
17 Một Cội Cây Rừng 656
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2463
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2909
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1708
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2537
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 3232
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2400
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2719
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2288
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 1999
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2824
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3487
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2164
30 Đời Sống Bấp Bênh 1976
31 Cuộc Đời Đức Phật 1995
32 Con Đường Hạnh Phúc 2014
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2318
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3366
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1545
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2099
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3977
38 Ốc Đảo Tự Thân 3096
39 Sự Tha Thứ 2074
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 4911
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2165
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2755
43 Đức Phật và Phật Pháp 8175
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2092
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3665
46 Chẳng Có Ai Cả 3915
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3332
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3299
49 Khởi Hành 2028
50 Pháp Luyện Tâm 4087
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3114
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2157
53 Sống với rắn độc 2488
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2540
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2522
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2218
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2524
58 Tâm và Đạo 5685
59 Thực Tại Hiện Tiền 3925
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3807
61 Chỉ Là Cội Cây 3262
62 Tình Mẹ 2823
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2278
64 Giác ngộ 3200
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4882
66 Sống thiền 2280
67 Thiền chỉ và thiền quán 3392
68 Suy niệm về sự chết 3459
69 Tâm an và Tâm bình an 2304
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3113
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1969
72 Tập trung và thiền định 2550
73 Tự do để bắt đầu 1877
74 Lối sống sáng tạo 1900
75 Thiền và ngồi thiền 2613
76 Một liều Pháp bảo 1743
77 Hương vị giải thoát 3104
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3446
79 Thiền Sư Upandita 1719
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5124
81 Tình Bạn 2552
82 Thiền Sư Upannathami 1449
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4010
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1535
85 Mi Tiên vấn đáp 6169
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3157
87 Con Đường Cổ Xưa 4944
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1899
89 Sóng Thiền 1468
90 Tình Đời Ý Đạo 3467