Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 2213
2 Căn bản Thiền Minh Sát 2382
3 Bồ Tát Đạo 1034
4 Biết và Thấy 2113
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1634
6 Thân & Tâm 1970
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1877
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1552
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1832
10 Pháp ở Mọi Nơi 1852
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 1198
12 Tâm Tĩnh Lặng 2251
13 Con Gái Đức Phật 1726
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 1838
15 Bát Chánh Đạo 2041
16 Chuyện Ngạ Quỷ 1187
17 Một Cội Cây Rừng 1140
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 3154
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 3543
20 Tám Sử Tích Phật Lực 2064
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 3156
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 4504
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2890
24 Kinh Đại Niệm Xứ 3497
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2943
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2515
27 Thấp Lửa Tâm Linh 3561
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 4538
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2745
30 Đời Sống Bấp Bênh 2405
31 Cuộc Đời Đức Phật 2552
32 Con Đường Hạnh Phúc 2510
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2968
34 38 Pháp Hạnh Phúc 4508
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1883
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2822
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 5384
38 Ốc Đảo Tự Thân 4009
39 Sự Tha Thứ 2506
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 6743
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2772
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 3240
43 Đức Phật và Phật Pháp 9641
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2410
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 4188
46 Chẳng Có Ai Cả 4867
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3834
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3839
49 Khởi Hành 2346
50 Pháp Luyện Tâm 4740
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3640
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2527
53 Sống với rắn độc 2878
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2991
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 3009
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2574
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2898
58 Tâm và Đạo 6388
59 Thực Tại Hiện Tiền 4539
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 4630
61 Chỉ Là Cội Cây 3931
62 Tình Mẹ 3203
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2674
64 Giác ngộ 3755
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 5609
66 Sống thiền 2702
67 Thiền chỉ và thiền quán 4007
68 Suy niệm về sự chết 4186
69 Tâm an và Tâm bình an 2681
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3714
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2328
72 Tập trung và thiền định 3012
73 Tự do để bắt đầu 2282
74 Lối sống sáng tạo 2228
75 Thiền và ngồi thiền 3075
76 Một liều Pháp bảo 2072
77 Hương vị giải thoát 3600
78 Chánh Kiến và Nghiệp 4145
79 Thiền Sư Upandita 2044
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5929
81 Tình Bạn 2914
82 Thiền Sư Upannathami 1744
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4606
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1821
85 Mi Tiên vấn đáp 7602
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3941
87 Con Đường Cổ Xưa 6002
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 2361
89 Sóng Thiền 1817
90 Tình Đời Ý Đạo 4058