Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1157
2 Căn bản Thiền Minh Sát 1024
3 Bồ Tát Đạo 485
4 Biết và Thấy 957
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 931
6 Thân & Tâm 1027
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 973
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 856
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1066
10 Pháp ở Mọi Nơi 927
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 560
12 Tâm Tĩnh Lặng 1170
13 Con Gái Đức Phật 871
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 844
15 Bát Chánh Đạo 1023
16 Chuyện Ngạ Quỷ 683
17 Một Cội Cây Rừng 618
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2395
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2856
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1678
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2463
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 3138
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2352
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2629
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2242
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 1950
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2763
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3386
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2086
30 Đời Sống Bấp Bênh 1924
31 Cuộc Đời Đức Phật 1953
32 Con Đường Hạnh Phúc 1923
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2272
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3265
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1512
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2014
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3923
38 Ốc Đảo Tự Thân 3016
39 Sự Tha Thứ 2030
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 4779
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2093
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2705
43 Đức Phật và Phật Pháp 7951
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2065
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3599
46 Chẳng Có Ai Cả 3840
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3296
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3258
49 Khởi Hành 1997
50 Pháp Luyện Tâm 4028
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3054
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2129
53 Sống với rắn độc 2453
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2506
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2490
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2188
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2491
58 Tâm và Đạo 5608
59 Thực Tại Hiện Tiền 3862
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3695
61 Chỉ Là Cội Cây 3202
62 Tình Mẹ 2783
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2242
64 Giác ngộ 3160
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4779
66 Sống thiền 2242
67 Thiền chỉ và thiền quán 3343
68 Suy niệm về sự chết 3395
69 Tâm an và Tâm bình an 2268
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3046
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1944
72 Tập trung và thiền định 2507
73 Tự do để bắt đầu 1837
74 Lối sống sáng tạo 1874
75 Thiền và ngồi thiền 2575
76 Một liều Pháp bảo 1712
77 Hương vị giải thoát 3055
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3393
79 Thiền Sư Upandita 1685
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5062
81 Tình Bạn 2515
82 Thiền Sư Upannathami 1413
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 3930
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1488
85 Mi Tiên vấn đáp 6036
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3078
87 Con Đường Cổ Xưa 4842
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1840
89 Sóng Thiền 1438
90 Tình Đời Ý Đạo 3407