Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1022
2 Căn bản Thiền Minh Sát 897
3 Bồ Tát Đạo 429
4 Biết và Thấy 848
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 857
6 Thân & Tâm 937
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 880
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 769
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 971
10 Pháp ở Mọi Nơi 760
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 507
12 Tâm Tĩnh Lặng 1054
13 Con Gái Đức Phật 777
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 751
15 Bát Chánh Đạo 905
16 Chuyện Ngạ Quỷ 611
17 Một Cội Cây Rừng 552
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2293
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2771
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1625
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2360
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 2981
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2291
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2552
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2130
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 1873
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2579
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3257
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2032
30 Đời Sống Bấp Bênh 1854
31 Cuộc Đời Đức Phật 1903
32 Con Đường Hạnh Phúc 1872
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2201
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3177
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1472
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 1875
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3766
38 Ốc Đảo Tự Thân 2922
39 Sự Tha Thứ 1969
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 4627
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 1986
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2636
43 Đức Phật và Phật Pháp 7782
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2021
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3526
46 Chẳng Có Ai Cả 3706
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3230
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3144
49 Khởi Hành 1938
50 Pháp Luyện Tâm 3916
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 2972
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2056
53 Sống với rắn độc 2394
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2439
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2433
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2123
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2422
58 Tâm và Đạo 5528
59 Thực Tại Hiện Tiền 3760
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3538
61 Chỉ Là Cội Cây 3100
62 Tình Mẹ 2706
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2190
64 Giác ngộ 3083
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4666
66 Sống thiền 2204
67 Thiền chỉ và thiền quán 3291
68 Suy niệm về sự chết 3311
69 Tâm an và Tâm bình an 2221
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 2984
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1891
72 Tập trung và thiền định 2438
73 Tự do để bắt đầu 1750
74 Lối sống sáng tạo 1823
75 Thiền và ngồi thiền 2520
76 Một liều Pháp bảo 1680
77 Hương vị giải thoát 3005
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3328
79 Thiền Sư Upandita 1649
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 4935
81 Tình Bạn 2465
82 Thiền Sư Upannathami 1357
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 3816
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1444
85 Mi Tiên vấn đáp 5871
86 Đức Phật Dạy Những Gì 2991
87 Con Đường Cổ Xưa 4676
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1768
89 Sóng Thiền 1382
90 Tình Đời Ý Đạo 3320