Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 2389
2 Căn bản Thiền Minh Sát 2652
3 Bồ Tát Đạo 1120
4 Biết và Thấy 2264
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1752
6 Thân & Tâm 2137
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 2022
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1641
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1956
10 Pháp ở Mọi Nơi 1979
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 1303
12 Tâm Tĩnh Lặng 2410
13 Con Gái Đức Phật 1861
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 1956
15 Bát Chánh Đạo 2135
16 Chuyện Ngạ Quỷ 1258
17 Một Cội Cây Rừng 1212
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 3292
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 3658
20 Tám Sử Tích Phật Lực 2114
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 3241
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 4687
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2970
24 Kinh Đại Niệm Xứ 3657
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 3029
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2620
27 Thấp Lửa Tâm Linh 3676
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 4650
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2932
30 Đời Sống Bấp Bênh 2497
31 Cuộc Đời Đức Phật 2644
32 Con Đường Hạnh Phúc 2584
33 Chánh Niệm Giải Thoát 3118
34 38 Pháp Hạnh Phúc 4747
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1959
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2947
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 5570
38 Ốc Đảo Tự Thân 4118
39 Sự Tha Thứ 2577
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 6982
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2865
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 3314
43 Đức Phật và Phật Pháp 9858
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2468
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 4294
46 Chẳng Có Ai Cả 5019
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3951
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3910
49 Khởi Hành 2433
50 Pháp Luyện Tâm 4863
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3754
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2606
53 Sống với rắn độc 2952
54 Hai Mặt Của Thực Tại 3099
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 3123
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2652
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2984
58 Tâm và Đạo 6561
59 Thực Tại Hiện Tiền 4652
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 4749
61 Chỉ Là Cội Cây 4053
62 Tình Mẹ 3277
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2741
64 Giác ngộ 3862
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 5754
66 Sống thiền 2778
67 Thiền chỉ và thiền quán 4115
68 Suy niệm về sự chết 4320
69 Tâm an và Tâm bình an 2778
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3814
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2390
72 Tập trung và thiền định 3096
73 Tự do để bắt đầu 2365
74 Lối sống sáng tạo 2285
75 Thiền và ngồi thiền 3177
76 Một liều Pháp bảo 2153
77 Hương vị giải thoát 3690
78 Chánh Kiến và Nghiệp 4334
79 Thiền Sư Upandita 2103
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 6085
81 Tình Bạn 3001
82 Thiền Sư Upannathami 1802
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4760
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1883
85 Mi Tiên vấn đáp 7809
86 Đức Phật Dạy Những Gì 4080
87 Con Đường Cổ Xưa 6195
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 2440
89 Sóng Thiền 1883
90 Tình Đời Ý Đạo 4186