Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 482
2 Căn bản Thiền Minh Sát 378
3 Bồ Tát Đạo 178
4 Biết và Thấy 313
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 422
6 Thân & Tâm 459
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 436
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 398
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 513
10 Pháp ở Mọi Nơi 349
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 238
12 Tâm Tĩnh Lặng 529
13 Con Gái Đức Phật 362
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 335
15 Bát Chánh Đạo 436
16 Chuyện Ngạ Quỷ 293
17 Một Cội Cây Rừng 275
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 1924
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2412
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1431
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 1993
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 2552
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 1937
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2165
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 1810
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 1602
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2155
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 2825
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 1723
30 Đời Sống Bấp Bênh 1556
31 Cuộc Đời Đức Phật 1573
32 Con Đường Hạnh Phúc 1611
33 Chánh Niệm Giải Thoát 1904
34 38 Pháp Hạnh Phúc 2693
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1238
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Quyệt 1594
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3061
38 Ốc Đảo Tự Thân 2454
39 Sự Tha Thứ 1732
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 3937
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 1733
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2262
43 Đức Phật và Phật Pháp 7204
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 1864
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3198
46 Chẳng Có Ai Cả 3287
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 2954
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 2862
49 Khởi Hành 1747
50 Pháp Luyện Tâm 3555
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 2710
52 Lý Thuyết và Thực Hành 1844
53 Sống với rắn độc 2190
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2187
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2193
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 1927
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2191
58 Tâm và Đạo 5041
59 Thực Tại Hiện Tiền 3401
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3119
61 Chỉ Là Cội Cây 2748
62 Tình Mẹ 2433
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 1990
64 Giác ngộ 2784
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4193
66 Sống thiền 1981
67 Thiền chỉ và thiền quán 3055
68 Suy niệm về sự chết 2971
69 Tâm an và Tâm bình an 2005
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 2696
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1691
72 Tập trung và thiền định 2211
73 Tự do để bắt đầu 1579
74 Lối sống sáng tạo 1646
75 Thiền và ngồi thiền 2278
76 Một liều Pháp bảo 1534
77 Hương vị giải thoát 2762
78 Chánh Kiến và Nghiệp 2996
79 Thiền Sư Upandita 1482
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 4536
81 Tình Bạn 2263
82 Thiền Sư Upannathami 1176
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 3426
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1279
85 Mi Tiên vấn đáp 5164
86 Đức Phật Dạy Những Gì 2629
87 Con Đường Cổ Xưa 4141
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1517
89 Sóng Thiền 1205
90 Tình Đời Ý Đạo 2993