Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1393
2 Căn bản Thiền Minh Sát 1313
3 Bồ Tát Đạo 596
4 Biết và Thấy 1198
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1082
6 Thân & Tâm 1208
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1206
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1032
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1258
10 Pháp ở Mọi Nơi 1121
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 676
12 Tâm Tĩnh Lặng 1415
13 Con Gái Đức Phật 1031
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 1048
15 Bát Chánh Đạo 1196
16 Chuyện Ngạ Quỷ 793
17 Một Cội Cây Rừng 701
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2581
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 3001
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1757
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2635
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 3355
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2494
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2866
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2424
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2062
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2903
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3645
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2243
30 Đời Sống Bấp Bênh 2043
31 Cuộc Đời Đức Phật 2053
32 Con Đường Hạnh Phúc 2076
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2401
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3490
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1592
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2195
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 4131
38 Ốc Đảo Tự Thân 3202
39 Sự Tha Thứ 2138
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 5147
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2239
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2816
43 Đức Phật và Phật Pháp 8467
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2123
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3727
46 Chẳng Có Ai Cả 4030
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3400
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3358
49 Khởi Hành 2077
50 Pháp Luyện Tâm 4165
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3187
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2199
53 Sống với rắn độc 2541
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2601
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2570
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2255
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2560
58 Tâm và Đạo 5774
59 Thực Tại Hiện Tiền 3991
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3938
61 Chỉ Là Cội Cây 3399
62 Tình Mẹ 2869
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2319
64 Giác ngộ 3283
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 5016
66 Sống thiền 2327
67 Thiền chỉ và thiền quán 3461
68 Suy niệm về sự chết 3593
69 Tâm an và Tâm bình an 2357
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3203
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2026
72 Tập trung và thiền định 2614
73 Tự do để bắt đầu 1933
74 Lối sống sáng tạo 1935
75 Thiền và ngồi thiền 2674
76 Một liều Pháp bảo 1806
77 Hương vị giải thoát 3187
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3510
79 Thiền Sư Upandita 1759
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5263
81 Tình Bạn 2604
82 Thiền Sư Upannathami 1478
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4090
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1568
85 Mi Tiên vấn đáp 6341
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3238
87 Con Đường Cổ Xưa 5055
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1956
89 Sóng Thiền 1511
90 Tình Đời Ý Đạo 3534