Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 2667
2 Căn bản Thiền Minh Sát 3010
3 Bồ Tát Đạo 1246
4 Biết và Thấy 2509
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1918
6 Thân & Tâm 2383
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 2309
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1812
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 2210
10 Pháp ở Mọi Nơi 2211
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 1518
12 Tâm Tĩnh Lặng 2732
13 Con Gái Đức Phật 2089
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 2250
15 Bát Chánh Đạo 2414
16 Chuyện Ngạ Quỷ 1542
17 Một Cội Cây Rừng 1384
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 3529
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 4106
20 Tám Sử Tích Phật Lực 2253
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 3403
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 5002
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 3131
24 Kinh Đại Niệm Xứ 3906
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 3197
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2786
27 Thấp Lửa Tâm Linh 3932
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 4942
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 3119
30 Đời Sống Bấp Bênh 2690
31 Cuộc Đời Đức Phật 2800
32 Con Đường Hạnh Phúc 2757
33 Chánh Niệm Giải Thoát 3351
34 38 Pháp Hạnh Phúc 5096
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 2098
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 3121
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 5890
38 Ốc Đảo Tự Thân 4339
39 Sự Tha Thứ 2733
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 7449
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 3072
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 3529
43 Đức Phật và Phật Pháp 10276
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2616
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 4492
46 Chẳng Có Ai Cả 5359
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 4151
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 4162
49 Khởi Hành 2580
50 Pháp Luyện Tâm 5105
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3988
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2764
53 Sống với rắn độc 3119
54 Hai Mặt Của Thực Tại 3270
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 3324
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2818
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 3173
58 Tâm và Đạo 6824
59 Thực Tại Hiện Tiền 4926
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 4972
61 Chỉ Là Cội Cây 4280
62 Tình Mẹ 3406
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2905
64 Giác ngộ 4025
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 6047
66 Sống thiền 2931
67 Thiền chỉ và thiền quán 4283
68 Suy niệm về sự chết 4546
69 Tâm an và Tâm bình an 2952
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3987
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2554
72 Tập trung và thiền định 3275
73 Tự do để bắt đầu 2520
74 Lối sống sáng tạo 2406
75 Thiền và ngồi thiền 3350
76 Một liều Pháp bảo 2290
77 Hương vị giải thoát 3917
78 Chánh Kiến và Nghiệp 4570
79 Thiền Sư Upandita 2229
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 6315
81 Tình Bạn 3159
82 Thiền Sư Upannathami 1911
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4955
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 2005
85 Mi Tiên vấn đáp 8246
86 Đức Phật Dạy Những Gì 4309
87 Con Đường Cổ Xưa 6640
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 2572
89 Sóng Thiền 1987
90 Tình Đời Ý Đạo 4376