Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 2546
2 Căn bản Thiền Minh Sát 2800
3 Bồ Tát Đạo 1172
4 Biết và Thấy 2381
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1831
6 Thân & Tâm 2275
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 2174
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1710
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 2096
10 Pháp ở Mọi Nơi 2100
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 1379
12 Tâm Tĩnh Lặng 2560
13 Con Gái Đức Phật 1952
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 2058
15 Bát Chánh Đạo 2258
16 Chuyện Ngạ Quỷ 1319
17 Một Cội Cây Rừng 1292
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 3370
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 3881
20 Tám Sử Tích Phật Lực 2161
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 3306
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 4800
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 3021
24 Kinh Đại Niệm Xứ 3740
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 3111
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2688
27 Thấp Lửa Tâm Linh 3745
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 4760
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2999
30 Đời Sống Bấp Bênh 2589
31 Cuộc Đời Đức Phật 2704
32 Con Đường Hạnh Phúc 2648
33 Chánh Niệm Giải Thoát 3215
34 38 Pháp Hạnh Phúc 4904
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 2021
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2997
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 5702
38 Ốc Đảo Tự Thân 4201
39 Sự Tha Thứ 2645
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 7169
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2986
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 3403
43 Đức Phật và Phật Pháp 10020
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2531
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 4376
46 Chẳng Có Ai Cả 5168
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 4023
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3963
49 Khởi Hành 2500
50 Pháp Luyện Tâm 4966
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3858
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2662
53 Sống với rắn độc 3013
54 Hai Mặt Của Thực Tại 3167
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 3202
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2716
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 3067
58 Tâm và Đạo 6683
59 Thực Tại Hiện Tiền 4759
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 4834
61 Chỉ Là Cội Cây 4153
62 Tình Mẹ 3330
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2806
64 Giác ngộ 3931
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 5888
66 Sống thiền 2836
67 Thiền chỉ và thiền quán 4189
68 Suy niệm về sự chết 4432
69 Tâm an và Tâm bình an 2852
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3883
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2459
72 Tập trung và thiền định 3173
73 Tự do để bắt đầu 2438
74 Lối sống sáng tạo 2338
75 Thiền và ngồi thiền 3245
76 Một liều Pháp bảo 2206
77 Hương vị giải thoát 3773
78 Chánh Kiến và Nghiệp 4442
79 Thiền Sư Upandita 2161
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 6165
81 Tình Bạn 3070
82 Thiền Sư Upannathami 1848
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4840
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1936
85 Mi Tiên vấn đáp 7953
86 Đức Phật Dạy Những Gì 4175
87 Con Đường Cổ Xưa 6390
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 2501
89 Sóng Thiền 1924
90 Tình Đời Ý Đạo 4271