Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1270
2 Căn bản Thiền Minh Sát 1168
3 Bồ Tát Đạo 540
4 Biết và Thấy 1071
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 982
6 Thân & Tâm 1117
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1072
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 942
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1152
10 Pháp ở Mọi Nơi 1022
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 636
12 Tâm Tĩnh Lặng 1300
13 Con Gái Đức Phật 955
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 954
15 Bát Chánh Đạo 1105
16 Chuyện Ngạ Quỷ 740
17 Một Cội Cây Rừng 664
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2482
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2923
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1716
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2556
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 3249
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2413
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2755
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2297
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2010
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2833
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3512
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2177
30 Đời Sống Bấp Bênh 1992
31 Cuộc Đời Đức Phật 2004
32 Con Đường Hạnh Phúc 2027
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2328
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3397
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1555
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2123
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3998
38 Ốc Đảo Tự Thân 3119
39 Sự Tha Thứ 2088
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 4935
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2177
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2769
43 Đức Phật và Phật Pháp 8210
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2096
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3675
46 Chẳng Có Ai Cả 3937
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3342
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3309
49 Khởi Hành 2036
50 Pháp Luyện Tâm 4098
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3122
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2159
53 Sống với rắn độc 2497
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2548
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2528
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2221
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2529
58 Tâm và Đạo 5702
59 Thực Tại Hiện Tiền 3932
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3839
61 Chỉ Là Cội Cây 3304
62 Tình Mẹ 2829
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2284
64 Giác ngộ 3209
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4898
66 Sống thiền 2287
67 Thiền chỉ và thiền quán 3401
68 Suy niệm về sự chết 3476
69 Tâm an và Tâm bình an 2317
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3127
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1977
72 Tập trung và thiền định 2559
73 Tự do để bắt đầu 1894
74 Lối sống sáng tạo 1907
75 Thiền và ngồi thiền 2626
76 Một liều Pháp bảo 1748
77 Hương vị giải thoát 3116
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3464
79 Thiền Sư Upandita 1726
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5156
81 Tình Bạn 2557
82 Thiền Sư Upannathami 1453
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4023
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1538
85 Mi Tiên vấn đáp 6200
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3165
87 Con Đường Cổ Xưa 4952
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1904
89 Sóng Thiền 1474
90 Tình Đời Ý Đạo 3472