Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1476
2 Căn bản Thiền Minh Sát 1425
3 Bồ Tát Đạo 655
4 Biết và Thấy 1284
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1153
6 Thân & Tâm 1268
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1278
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1094
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1330
10 Pháp ở Mọi Nơi 1228
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 745
12 Tâm Tĩnh Lặng 1528
13 Con Gái Đức Phật 1084
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 1149
15 Bát Chánh Đạo 1323
16 Chuyện Ngạ Quỷ 844
17 Một Cội Cây Rừng 757
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2651
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 3070
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1809
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2714
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 3486
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2551
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2981
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2477
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2112
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2990
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3751
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2294
30 Đời Sống Bấp Bênh 2083
31 Cuộc Đời Đức Phật 2109
32 Con Đường Hạnh Phúc 2158
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2446
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3636
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1630
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2297
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 4245
38 Ốc Đảo Tự Thân 3296
39 Sự Tha Thứ 2184
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 5412
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2291
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2859
43 Đức Phật và Phật Pháp 8650
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2155
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3784
46 Chẳng Có Ai Cả 4131
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3466
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3400
49 Khởi Hành 2106
50 Pháp Luyện Tâm 4245
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3258
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2241
53 Sống với rắn độc 2582
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2653
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2618
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2301
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2601
58 Tâm và Đạo 5882
59 Thực Tại Hiện Tiền 4059
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 4061
61 Chỉ Là Cội Cây 3466
62 Tình Mẹ 2911
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2355
64 Giác ngộ 3347
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 5087
66 Sống thiền 2378
67 Thiền chỉ và thiền quán 3554
68 Suy niệm về sự chết 3686
69 Tâm an và Tâm bình an 2388
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3297
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2058
72 Tập trung và thiền định 2666
73 Tự do để bắt đầu 1969
74 Lối sống sáng tạo 1972
75 Thiền và ngồi thiền 2715
76 Một liều Pháp bảo 1830
77 Hương vị giải thoát 3230
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3592
79 Thiền Sư Upandita 1788
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5380
81 Tình Bạn 2634
82 Thiền Sư Upannathami 1520
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4174
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1595
85 Mi Tiên vấn đáp 6493
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3339
87 Con Đường Cổ Xưa 5204
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 2004
89 Sóng Thiền 1548
90 Tình Đời Ý Đạo 3599