Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1665
2 Căn bản Thiền Minh Sát 1681
3 Bồ Tát Đạo 760
4 Biết và Thấy 1427
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1294
6 Thân & Tâm 1422
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1390
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1197
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1457
10 Pháp ở Mọi Nơi 1411
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 843
12 Tâm Tĩnh Lặng 1711
13 Con Gái Đức Phật 1211
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 1329
15 Bát Chánh Đạo 1511
16 Chuyện Ngạ Quỷ 930
17 Một Cội Cây Rừng 851
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2766
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 3197
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1870
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2824
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 3754
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2631
24 Kinh Đại Niệm Xứ 3134
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2602
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2216
27 Thấp Lửa Tâm Linh 3118
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 4000
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2389
30 Đời Sống Bấp Bênh 2159
31 Cuộc Đời Đức Phật 2196
32 Con Đường Hạnh Phúc 2240
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2514
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3839
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1683
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2453
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 4531
38 Ốc Đảo Tự Thân 3514
39 Sự Tha Thứ 2260
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 5744
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2394
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2958
43 Đức Phật và Phật Pháp 8899
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2211
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3899
46 Chẳng Có Ai Cả 4351
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3567
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3546
49 Khởi Hành 2175
50 Pháp Luyện Tâm 4387
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3391
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2319
53 Sống với rắn độc 2667
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2728
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2723
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2378
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2692
58 Tâm và Đạo 6028
59 Thực Tại Hiện Tiền 4163
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 4219
61 Chỉ Là Cội Cây 3615
62 Tình Mẹ 3007
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2430
64 Giác ngộ 3460
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 5233
66 Sống thiền 2464
67 Thiền chỉ và thiền quán 3659
68 Suy niệm về sự chết 3813
69 Tâm an và Tâm bình an 2456
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3419
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2126
72 Tập trung và thiền định 2732
73 Tự do để bắt đầu 2069
74 Lối sống sáng tạo 2048
75 Thiền và ngồi thiền 2809
76 Một liều Pháp bảo 1887
77 Hương vị giải thoát 3322
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3713
79 Thiền Sư Upandita 1865
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5538
81 Tình Bạn 2701
82 Thiền Sư Upannathami 1579
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4305
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1657
85 Mi Tiên vấn đáp 6841
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3480
87 Con Đường Cổ Xưa 5399
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 2110
89 Sóng Thiền 1633
90 Tình Đời Ý Đạo 3764