Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 897
2 Căn bản Thiền Minh Sát 798
3 Bồ Tát Đạo 378
4 Biết và Thấy 722
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 767
6 Thân & Tâm 822
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 792
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 685
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 890
10 Pháp ở Mọi Nơi 676
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 445
12 Tâm Tĩnh Lặng 939
13 Con Gái Đức Phật 691
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 640
15 Bát Chánh Đạo 811
16 Chuyện Ngạ Quỷ 528
17 Một Cội Cây Rừng 496
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2209
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2667
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1588
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2264
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 2895
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2208
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2462
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2050
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 1812
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2446
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3133
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 1967
30 Đời Sống Bấp Bênh 1755
31 Cuộc Đời Đức Phật 1825
32 Con Đường Hạnh Phúc 1814
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2127
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3075
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1422
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 1801
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3588
38 Ốc Đảo Tự Thân 2835
39 Sự Tha Thứ 1911
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 4508
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 1933
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2555
43 Đức Phật và Phật Pháp 7651
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 1988
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3441
46 Chẳng Có Ai Cả 3617
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3182
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3065
49 Khởi Hành 1905
50 Pháp Luyện Tâm 3836
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 2913
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2004
53 Sống với rắn độc 2341
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2383
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2380
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2074
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2370
58 Tâm và Đạo 5438
59 Thực Tại Hiện Tiền 3673
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3399
61 Chỉ Là Cội Cây 3011
62 Tình Mẹ 2652
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2151
64 Giác ngộ 2993
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4548
66 Sống thiền 2158
67 Thiền chỉ và thiền quán 3238
68 Suy niệm về sự chết 3243
69 Tâm an và Tâm bình an 2170
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 2925
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1851
72 Tập trung và thiền định 2380
73 Tự do để bắt đầu 1718
74 Lối sống sáng tạo 1786
75 Thiền và ngồi thiền 2455
76 Một liều Pháp bảo 1656
77 Hương vị giải thoát 2943
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3241
79 Thiền Sư Upandita 1615
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 4836
81 Tình Bạn 2429
82 Thiền Sư Upannathami 1313
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 3686
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1405
85 Mi Tiên vấn đáp 5716
86 Đức Phật Dạy Những Gì 2892
87 Con Đường Cổ Xưa 4527
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1714
89 Sóng Thiền 1347
90 Tình Đời Ý Đạo 3239