Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1915
2 Căn bản Thiền Minh Sát 2062
3 Bồ Tát Đạo 908
4 Biết và Thấy 1887
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1490
6 Thân & Tâm 1750
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1565
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1389
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1656
10 Pháp ở Mọi Nơi 1680
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 1020
12 Tâm Tĩnh Lặng 2002
13 Con Gái Đức Phật 1474
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 1570
15 Bát Chánh Đạo 1756
16 Chuyện Ngạ Quỷ 1052
17 Một Cội Cây Rừng 1008
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2962
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 3373
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1983
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 3033
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 4182
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2759
24 Kinh Đại Niệm Xứ 3348
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2770
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2351
27 Thấp Lửa Tâm Linh 3345
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 4305
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2531
30 Đời Sống Bấp Bênh 2311
31 Cuộc Đời Đức Phật 2447
32 Con Đường Hạnh Phúc 2372
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2718
34 38 Pháp Hạnh Phúc 4147
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1791
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2658
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 5031
38 Ốc Đảo Tự Thân 3796
39 Sự Tha Thứ 2396
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 6175
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2585
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 3109
43 Đức Phật và Phật Pháp 9367
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2323
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 4050
46 Chẳng Có Ai Cả 4605
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3687
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3704
49 Khởi Hành 2263
50 Pháp Luyện Tâm 4581
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3511
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2435
53 Sống với rắn độc 2782
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2862
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2893
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2489
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2795
58 Tâm và Đạo 6220
59 Thực Tại Hiện Tiền 4364
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 4456
61 Chỉ Là Cội Cây 3799
62 Tình Mẹ 3106
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2572
64 Giác ngộ 3612
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 5422
66 Sống thiền 2581
67 Thiền chỉ và thiền quán 3826
68 Suy niệm về sự chết 4010
69 Tâm an và Tâm bình an 2571
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3588
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2238
72 Tập trung và thiền định 2865
73 Tự do để bắt đầu 2184
74 Lối sống sáng tạo 2148
75 Thiền và ngồi thiền 2943
76 Một liều Pháp bảo 1982
77 Hương vị giải thoát 3478
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3909
79 Thiền Sư Upandita 1960
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5737
81 Tình Bạn 2817
82 Thiền Sư Upannathami 1669
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4433
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1741
85 Mi Tiên vấn đáp 7300
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3735
87 Con Đường Cổ Xưa 5702
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 2228
89 Sóng Thiền 1747
90 Tình Đời Ý Đạo 3929