Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1113
2 Căn bản Thiền Minh Sát 979
3 Bồ Tát Đạo 464
4 Biết và Thấy 925
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 898
6 Thân & Tâm 998
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 954
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 832
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1034
10 Pháp ở Mọi Nơi 871
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 547
12 Tâm Tĩnh Lặng 1133
13 Con Gái Đức Phật 832
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 818
15 Bát Chánh Đạo 985
16 Chuyện Ngạ Quỷ 654
17 Một Cội Cây Rừng 601
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2372
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2831
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1658
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2430
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 3114
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2341
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2601
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2214
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 1934
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2741
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3334
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2070
30 Đời Sống Bấp Bênh 1900
31 Cuộc Đời Đức Phật 1937
32 Con Đường Hạnh Phúc 1909
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2248
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3232
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1496
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 1974
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 3891
38 Ốc Đảo Tự Thân 2984
39 Sự Tha Thứ 2012
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 4713
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2059
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2690
43 Đức Phật và Phật Pháp 7887
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2050
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3578
46 Chẳng Có Ai Cả 3796
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3277
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3241
49 Khởi Hành 1982
50 Pháp Luyện Tâm 3995
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3030
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2108
53 Sống với rắn độc 2434
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2484
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2470
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2169
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2473
58 Tâm và Đạo 5578
59 Thực Tại Hiện Tiền 3821
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3642
61 Chỉ Là Cội Cây 3172
62 Tình Mẹ 2764
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2218
64 Giác ngộ 3134
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 4747
66 Sống thiền 2234
67 Thiền chỉ và thiền quán 3327
68 Suy niệm về sự chết 3369
69 Tâm an và Tâm bình an 2251
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3023
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 1930
72 Tập trung và thiền định 2488
73 Tự do để bắt đầu 1805
74 Lối sống sáng tạo 1856
75 Thiền và ngồi thiền 2562
76 Một liều Pháp bảo 1706
77 Hương vị giải thoát 3044
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3374
79 Thiền Sư Upandita 1677
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5026
81 Tình Bạn 2500
82 Thiền Sư Upannathami 1398
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 3883
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1471
85 Mi Tiên vấn đáp 5985
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3054
87 Con Đường Cổ Xưa 4772
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1816
89 Sóng Thiền 1417
90 Tình Đời Ý Đạo 3377