Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1800
2 Căn bản Thiền Minh Sát 1881
3 Bồ Tát Đạo 836
4 Biết và Thấy 1759
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1373
6 Thân & Tâm 1589
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1475
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1295
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1540
10 Pháp ở Mọi Nơi 1523
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 935
12 Tâm Tĩnh Lặng 1855
13 Con Gái Đức Phật 1303
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 1440
15 Bát Chánh Đạo 1635
16 Chuyện Ngạ Quỷ 983
17 Một Cội Cây Rừng 934
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2845
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 3258
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1924
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2939
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 4017
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2698
24 Kinh Đại Niệm Xứ 3251
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2675
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2271
27 Thấp Lửa Tâm Linh 3204
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 4177
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2458
30 Đời Sống Bấp Bênh 2234
31 Cuộc Đời Đức Phật 2384
32 Con Đường Hạnh Phúc 2316
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2590
34 38 Pháp Hạnh Phúc 4006
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1739
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2550
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 4808
38 Ốc Đảo Tự Thân 3666
39 Sự Tha Thứ 2327
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 5976
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2487
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 3035
43 Đức Phật và Phật Pháp 9091
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2263
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3982
46 Chẳng Có Ai Cả 4492
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3618
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3625
49 Khởi Hành 2212
50 Pháp Luyện Tâm 4480
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3452
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2375
53 Sống với rắn độc 2722
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2789
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2832
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2433
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2741
58 Tâm và Đạo 6130
59 Thực Tại Hiện Tiền 4235
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 4342
61 Chỉ Là Cội Cây 3708
62 Tình Mẹ 3055
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2490
64 Giác ngộ 3532
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 5328
66 Sống thiền 2519
67 Thiền chỉ và thiền quán 3739
68 Suy niệm về sự chết 3899
69 Tâm an và Tâm bình an 2504
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3503
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2175
72 Tập trung và thiền định 2798
73 Tự do để bắt đầu 2114
74 Lối sống sáng tạo 2091
75 Thiền và ngồi thiền 2871
76 Một liều Pháp bảo 1923
77 Hương vị giải thoát 3392
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3803
79 Thiền Sư Upandita 1909
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5633
81 Tình Bạn 2773
82 Thiền Sư Upannathami 1619
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4355
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1691
85 Mi Tiên vấn đáp 7115
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3572
87 Con Đường Cổ Xưa 5507
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 2165
89 Sóng Thiền 1684
90 Tình Đời Ý Đạo 3842