Phap Am Nguyen Thuy
SÁCH NÓI

Sách

Xin cảm ơn công đức của cô Diệu Nghiêm đã gửi một số bài sách nói mp3 cũng như những bài pháp thoại của Chư Tôn Đức góp phần làm cho website PhapAmNguyenThuy được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.

Ban Quản Trị

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo" 1385
2 Căn bản Thiền Minh Sát 1304
3 Bồ Tát Đạo 584
4 Biết và Thấy 1188
5 Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ 1070
6 Thân & Tâm 1203
7 Hành Trình Đến Chánh Niệm 1197
8 Sức Mạnh Của Chánh Niệm 1027
9 Chúng Sanh và Sanh Thú 1245
10 Pháp ở Mọi Nơi 1114
11 Khi Nào Chim Sắt Bay 669
12 Tâm Tĩnh Lặng 1408
13 Con Gái Đức Phật 1027
14 Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán 1038
15 Bát Chánh Đạo 1190
16 Chuyện Ngạ Quỷ 788
17 Một Cội Cây Rừng 696
18 Nơi Bình Yên Tĩnh Lặng 2569
19 Đức Phật Và 45 Năm Hoằng Pháp Độ Sanh 2992
20 Tám Sử Tích Phật Lực 1753
21 Tam Độc Và Pháp Đối Trị 2630
22 Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh 3345
23 Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ 2486
24 Kinh Đại Niệm Xứ 2857
25 Đừng Coi Thường Phiền Nảo 2413
26 Đoạn Trừ Lậu Hoặc 2054
27 Thấp Lửa Tâm Linh 2896
28 Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Cô Diệu Nghiêm Đọc 3634
29 Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương 2236
30 Đời Sống Bấp Bênh 2038
31 Cuộc Đời Đức Phật 2044
32 Con Đường Hạnh Phúc 2073
33 Chánh Niệm Giải Thoát 2395
34 38 Pháp Hạnh Phúc 3486
35 Hôn Nhân & Hạnh Phúc 1588
36 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 2192
37 Mi Tiên vấn đáp - Bản Mới 4116
38 Ốc Đảo Tự Thân 3194
39 Sự Tha Thứ 2133
40 Tuyết Giữa Mùa Hè 5128
41 Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn 2228
42 Vài Làn Hương Pháp - Thiền Sư KIm Triệu 2815
43 Đức Phật và Phật Pháp 8425
44 Hướng Dẩn Trình Pháp - TS-Upanita 2119
45 Thiền Minh Sát Thực Dụng -- TS Mahasi 3718
46 Chẳng Có Ai Cả 4017
47 Bố Thí Bất Nghịch Ý - TT Giới Đức 3397
48 Đại Đế AsoKa - Vua A - Dục 3353
49 Khởi Hành 2071
50 Pháp Luyện Tâm 4157
51 Ngôi Nhà Thật Sự của Ta 3170
52 Lý Thuyết và Thực Hành 2198
53 Sống với rắn độc 2534
54 Hai Mặt Của Thực Tại 2596
55 Bản Chất Của Giáo Pháp - Thiền Sư Ajhancha 2564
56 Món Quà Pháp Bảo-Ajhancha 2249
57 Vài Đọan Pháp Ngắn Của Thiền Sư Ajhancha 2552
58 Tâm và Đạo 5768
59 Thực Tại Hiện Tiền 3986
60 Ngôi Nhà Chánh Niệm 3924
61 Chỉ Là Cội Cây 3396
62 Tình Mẹ 2863
63 Đọc cái tâm thiên nhiên 2316
64 Giác ngộ 3278
65 Mặt Hồ Tĩnh Lặng 5010
66 Sống thiền 2324
67 Thiền chỉ và thiền quán 3458
68 Suy niệm về sự chết 3585
69 Tâm an và Tâm bình an 2351
70 Tâm im lặng và Tứ diệu đế 3198
71 Tính hợp nhất bát chánh đạo 2020
72 Tập trung và thiền định 2609
73 Tự do để bắt đầu 1930
74 Lối sống sáng tạo 1931
75 Thiền và ngồi thiền 2670
76 Một liều Pháp bảo 1803
77 Hương vị giải thoát 3179
78 Chánh Kiến và Nghiệp 3508
79 Thiền Sư Upandita 1757
80 Trúc Lâm Dậy Sóng 5258
81 Tình Bạn 2596
82 Thiền Sư Upannathami 1472
83 Những Vị Thiền Sư Đương Thời 4087
84 Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên 1565
85 Mi Tiên vấn đáp 6325
86 Đức Phật Dạy Những Gì 3234
87 Con Đường Cổ Xưa 5038
88 Tâm Bất An - Tâm Bình An 1951
89 Sóng Thiền 1508
90 Tình Đời Ý Đạo 3529