Phap Am Nguyen Thuy
PHÁP THOẠI > Đại trưởng lão Viên Minh

HT Viên Minh


title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Kinh Nghiệm Thiền Quán 1725
2 Minh Hay Vô Minh 2734
3 Chia Sẽ Thiền Quán - Giảng tại Chùa Phật Bảo - Ngày 16-10-2010 2286